Naukowe artykuły oraz informacje

Genetyk – czym się zajmuje

1 899

Rozwój biotechnologii i powiązanych z nią dziedzin wiązał się także z powstaniem nowych specjalności i dyscyplin. Także nowych zawodów. Stosunkowo nowym zawodem jest profesja o nazwie genetyk. Jednak trzeba pamiętać o pewnym ważnym, kluczowym rozróżnieniu. Nazwa genetyk odnosi się do dwóch zupełnie różnych zawodów.

Genetykiem może być biolog lub biotechnolog – osoba pracująca w laboratorium i mająca uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Z kolei genetyk kliniczny – jest to lekarz, specjalizujący się właśnie w badaniach genetycznych, osoba mająca więc uprawnienia lekarskie, która ukończyła studia medyczne i ma tego typu specjalizację.

Zadaniem lekarza genetyka jest pomoc osobom obciążonym genetycznie i ich rodzinom. Czyli ma on za zadanie badanie materiału genetycznego pod kątem ewentualnych zagrożeń, które mogą być dziedziczone z pokolenia na pokolenie. To, że u jednej osoby z danej rodziny wystąpiła jakaś choroba, i badania genetyczne wykazały, że jest to choroba związana uszkodzeniem genu – skłania takiego lekarza genetyka do podjęcia dalszych działań. Osoby obciążone, z rodziny tego pacjenta, także muszą się przebadać. W takich sytuacjach genetyk przeprowadza testy genetyczne, które pozwolą sprawdzić, czy w przypadku innych członków danej rodziny również występuje wyższe zagrożenie występowanie określonych schorzeń, przede wszystkim nowotworu złośliwego. Jeśli także u tych osób wykaże się obecność uszkodzonych genów, wtedy można podjąć działania profilaktyczne. podejmować szerokie badania w celu wykrycia zmian nowotworowych w nawet bardzo wczesnym stadium. Tak więc genetyka, jako dyscyplina naukowa i zbiór określonych metod badawczych na pewno ma wielką przyszłość i wielkie znaczenie.

Obecnie więc osoby zainteresowane pracą genetyka mają więc różne możliwości rozwoju ścieżki kariery. W przypadku genetyki klinicznej oczywiście będą to studia medyczne, a potem określona specjalizacja, by dana osoba mogła określać się mianem – genetyk. W przypadku genetyki niemedycznej, będą to takie kierunki, jak biologia z określoną specjalnością, biotechnologia różnego typu – np. chemiczna, inżynieria genetyczna. Jednak trzeba pamiętać, że nie zawsze ukończenie danego kierunku studiów daje automatycznie tzw. uprawnienia zawodowe, chociażby do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Do tego potrzebne jest ukończenie technikum o wybranej specjalizacji lub też dodatkowo studiów podyplomowych.

Biotechnologia jest uznawana za bardzo przyszłościowy kierunek i były nawet programy rządowe, a mające zachęcać maturzystów do wybrania takich właśnie studiów. Niestety, wciąż jak widać panuje chaos legislacyjny, powodujący pewne niejasności co do tego, jakie uprawnienia posiada absolwent danego kierunku, czy musi się ona dalej kształcić, by wykonywać jakikolwiek zawód związany z genetyką, kto to jest genetyk. Podobnie jest z miejscami pracy. Nie każdy absolwent biotechnologii, tego rozwojowego i przyszłościowego kierunku znajdzie pracę. W dużej mierze jest to właśnie uzależnione od podsiadania konkretnych, zawodowych uprawnień, których nie będzie się automatycznie na studiach, konieczna jest dalsza edukacja w tym kierunku.

Zostaw odpowiedź