Naukowe artykuły oraz informacje

Inżynieria genetyczna – co to za dziedzina

763

Stosunkowo nowa dziedziną jest inżynieria genetyczne. Obecnie rozwija się ona bardzo prężnie, gdyż jest to bardzo ważna dyscyplina naukowa, mająca niebagatelne znaczenie m.in. dla medycyny, ale i dla innych dziedzin. Dlatego nie dziwi fakt, że inżynieria genetyczna staje się ciekawym i inspirującym kierunkiem rozwoju, gdyż daje szerokie możliwości i jest bardzo przyszłościowa. Takie ukierunkowanie tej dyscypliny sprawia, że metody te są szeroko stosowane.

Generalnie za początek inżynierii genetycznej można uznać lata. 70. – wtedy naukowcom udało się dokonać przełomowych odkryć. Znaleźli oni sposoby na to, jak w ukierunkowany sposób modyfikować DNA. Jak wynika z nazwy, inżyniera genetyczna ma na celu właśnie zmianę, modyfikację w obrębie DNA. Sama ta możliwość jest punktem wyjścia do podejmowania różnych działań, w zależności od tego, jakie mają być efekty tych zmian. Tak więc genetyka będzie tutaj takim kierunkiem rozwoju, który daje nowe możliwości, nieznane wcześniej. Ten dział rozwija się bardzo prężnie, co ma niebagatelny wpływ chociażby na rozwój medycyny i możliwość wprowadzenia wielu nowych i przełomowych odkryć w życie. Tak więc inżyniera genetyczna jest ściśle powiązana z zmianami w medycynie, czyli ma jak najbardziej praktyczne, służące w konkretnych przypadkach możliwości zastosowania.

Zastosowanie inżynierii genetycznej jest też widoczne w innych dziedzinach. Tego typu metody wykorzystuje się chociażby w rolnictwie. Już od dawna hodowcy zwierząt krzyżują ze sobą rozmaite gatunki. Tak samo jest w przypadku roślin. Teraz te procesy są dobrze znane i można je jeszcze lepiej ukierunkować, na tym właśnie polega praktyczny aspekt inżynierii genetycznej. Naukowcy zajmują się tym krzyżowaniem materiału genetycznego – mogą w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi usuwać wybrane geny, przepuszczać je z jednego organizmu do innego itd. tak więc ta metoda jest o wiele skuteczniejsza niż wcześniej stosowane przez hodowców. Można bardziej precyzyjnie ukierunkować zmiany, w celu uzyskania konkretnych efektów – np. w przypadku krów – zwiększania ich wydajności, mleczności.

Inżynieria genetyczna pozwala więc na praktyczne wykorzystanie genetyki, w przypadku żywych organizmów. Można poradzić dzięki temu różne eksperymenty i działania, które będą mieć takie czy inne efekty. Na pewno też ważne jest to, że ta dyscyplina, a raczej jej metody, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych jak już zostało wspomniane, mogą być one wykorzystane przede wszystkim w medycynie, ale też farmakologii. Równie często korzysta z tych metod rolnictwo, weterynaria itd.

Ważnym, odrębnym działem, jest także diagnostyka medyczna. Także tutaj inżynieria genetyczna znajduje zastosowanie. Pozwala na to rekombinacja albo klonowanie fragmentów DNA/ tak więc zalety tego typu badań są bardzo duże. Pozwalają one zwiększyć efektywność diagnostyczną, potem zaś umożliwia odpowiednie leczenie, gdyż może być ono faktycznie dobrze ukierunkowane.

Zostaw odpowiedź