Naukowe artykuły oraz informacje

Studiowanie biotechnologii jako wybór z przyszłością

2 072

Dziś młodzi ludzie wybierając kierunek studiów myślą nie tylko o swoich upodobaniach czy tym, jak interesujący jest to kierunek i czy jest modny. Zastanawiają się także – i słusznie – czy dany kierunek będzie ciekawy dla pracodawców na rynku pracy za kilka lat, kiedy oni studia skończą. Warto więc pomyśleć o dziedzinie wiedzy, która dopiero się rozwija i która po kilku latach nie będzie już nasycona młodymi ludźmi z dyplomami. Warto o tym pomyśleć zwłaszcza w dzisiejszym, dosyć dynamicznym świecie, z jakim mamy teraz do czynienia. Studia na kierunku biotechnologia wydają się w tym kontekście praktycznym wyborem.

Kilka słów o biotechnologicznym wykształceniu

O tym, że takie wykształcenie daje absolwentowi dość szeroki zakres możliwości na rynku pracy może świadczyć fakt, że i studia są poniekąd interdyscyplinarne. Wymagają dosyć głębokiej wiedzy z różnych dziedzin szczegółowych nauk ścisłych. Do tego jest to kierunek, który dotyczy rozwijającej się gałęzi nauki. A od kandydatów wymaga się nie tylko sporego zasoby interdyscyplinarnej wiedzy, ale zarówno pewnej giętkości, jak i sporej chłonności umysłu. Należy umieć nie tylko posiadać stosowną wiedzę, ale także umieć wyciągać wnioski z badań z pogranicza różnych kierunków naukowych. Dodatkową trudnością jest fakt, że nauka wciąż się rozwija i to z ogromna prędkością. Dlatego też student takiego kierunku jak biotechnologia powinien wciąż podczas studiów interesować się zmianami w nauce, ale także i po ukończeniu tego kierunku, powinien wciąż udoskonalać swój zasób wiedzy, poszerzać go śledząc postępy naukowe z różnych oczywiście dziedzin. Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia absolwent wkracza na rynek pracy z ogromnym zasobem wiedzy i z koniecznymi umiejętnościami, które pozwalają mu zarówno podjąć pracę naukową, jak i zająć się badaniami.

Rynek pracy dla absolwentów biotechnologii

Mogą pracować w laboratoriach zarówno jako jego pracownicy bezpośredni, techniczni, jak też jako osoby sprawujące kontrolę nad prowadzonymi w danym laboratorium badań. Biotechnolodzy są również konieczni do przeprowadzania oraz nadzorowania własnych badań. Mogą dokonywać ich analizy i projektować procesy biotechnologiczne podstawowego poziomu dotyczące produktów o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki. Ze względu na charakter studiów i swojej pracy, biotechnolog jest w pewnym zakresie nie tylko zobowiązany do ciągłego rozwijania swojej wiedzy, ale także rozwijania sieci związków o podłożu naukowym, które pozwalają na wymianę doświadczeń, a tym samym poszerzenie zasobu swojej wiedzy. Kierunek biotechnologia, jak już wspomnieliśmy, jest z zasady interdyscyplinarny. W ramach zajęć na kierunku biotechnologia można spodziewać się bardzo różnorodnych wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Z pewnością w programie zajęć będą się odbywać zajęcia z chemii, genetyki, biochemii, mikrobiologii, mikrobiologii, biofizyki, fizjologii zwierzęcej, inżynierii genetycznej, toksykologii, matematyki oraz ekonomii, a także wielu, wielu innych. Absolwent biotechnologii na duże szanse na zatrudnienie w interesującym, rozwijającym się sektorze i stosunkowo dobre zarobki. Po ukończeniu studiów absolwent biotechnologii znajdzie zatrudnienie w przemyśle spożywczym, a także farmaceutycznym oraz w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Może pracować zarówno w usługach związanych z tymi przemysłami, jak i w laboratoriach (firm prywatnych lub działających na rzecz służby zdrowia). Biotechnologowie są również potrzebni we wszystkich laboratoriach, w których ważne są badania genetyczne. Studiować biotechnologię można na różnych uczelniach w całych kraju.

A może kontynuować naukę?

Zarówno w uniwersytetach i akademiach, jak i politechnikach. Kierunek ten może być kontynuowany na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. Jest dziś dość popularny stąd szeroka oferta z tego kierunku na różnych uczelniach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na ten kierunek studiów, powinien dobrze swa decyzję przemyśleć. Za chwytliwą nazwą i dobrze rysującymi się perspektywami pracy kryje się ogrom wiedzy i niełatwe studia. Wybierając ten kierunek należy także dobrze wybrać miejsce studiowania. Tu nie chodzi tylko o renomę uczelni, ale także o to, jakiego typu ośrodkiem badawczym jest dana uczelnia. Należy się także przyjrzeć temu, gdzie znajdują się firmy biotechnologiczne. Jeśli nie zamierzamy zmieniać miejsca zamieszkania, warto wybrać miejsca studiów tam, gdzie będzie możliwe także odbycie praktyk, stażu, a może i zatrudnienia. Zresztą firmy współpracujące z konkretnymi firmami mają także większe możliwości rozwoju.

Przyszłym studentom biotechnologii polecamy zapoznać się także z artykułem: https://nauka.trojmiasto.pl/Dofinansowania-na-studia-po-ktorych-nie-ma-pracy-n67494.html

Zostaw odpowiedź