Naukowe artykuły oraz informacje

Ile zarabia genetyk

2 384

Genetyk to ogólna nazwa profesji, która może mieć różne oblicza. Genetykiem może być nazywany lekarz – wówczas jest to genetyk kliniczny. Jednak powszechniej kojarzona jest ta nazwa z absolwentami biologii, biotechnologii, techników medycznych o wybranej specjalności itd. To, ile zarabia genetyk, jest więc uzależnione w dużej mierze od tego, jakie ma konkretnie wykształcenie oraz uprawnienia oraz gdzie pracuje. W przypadku lekarzy te zarobki są stosunkowo wysokie. Genetyka kliniczna to dość nowa dyscyplina, brakuje więc jeszcze specjalistów. Z tego względu osoby, które decyzją się na taką właśnie specjalizację, nie mają raczej problemów z pracą i z możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia w różnych miejscach, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych.

Genetyka to może być dodatkowa specjalizacja, np. dla onkologa czy ginekologa. Wówczas – w przypadku onkologa – zwiększa to jego możliwości zawodowe, poprzez stosowanie metod genetycznych, które są bardzo ważne we wczesnym wykrywaniu nowotworów złośliwych, właśnie u osób obciążanych genetycznie. Dzięki specjalnym testom genetycznym można szybko postawić trafniejszą diagnozę i podjąć lepsze decyzje dotyczące leczenia. W przypadku ginekologii taka dodatkowa specjalizacja wiąże się z leczeniem niepłodności. Coraz więcej par ma problemy z naturalnym poczęciem dziecka, wtedy stosuje się właśnie metody genetyczne.

Jeśli zaś chodzi o profesje genetyka, związanego naukami przyrodniczymi, czyli absolwenta biologii, biotechnologii, biotechnologii środowiska, chemicznej, molekularnej, żywności – poziom zarobków oraz możliwości pracy są w dużej mierze uzależnione od konkretnej specjalizacji. Np. genetyk specjalizujący się w badaniu materiału genetycznego roślinnego może pracować nad udoskonalaniem metod produkcji paszy itd. Obecnie absolwenci biotechnologii i pokrewnych dziedzin są właśnie w takich konkretnych, mających przynosić określonym, różnym firm zyski dziedzinach zatrudniani. Mogą też pracować np. jako przedstawiciele handlowi. Tak więc konkretne zarobi są w duże mierze uzależnione od miejsca podejmowanie pracy. Może być to uczelnia – praca naukowa, mogą być to szpitale, klinki prywatne, ale też zakłady produkujące żywność, pasze, koncerny farmaceutyczne. Wiele zależy od doświadczenia genetyka. To, ile zarabia genetyk, nie jest więc takie łatwe do określenia. Nie ma jakichś konkretnych badań na ten temat, bo jest to bardzo złożony problem.

Ile zarabia genetyk – tak sformułowane pytanie może być nieprecyzyjne. Powinno być więc ono doprecyzowane, np. ile zarabia genetyk, pracujący nadanym stanowisku, w danym zawodzie, w danej firmie – w szpitalu, laboratorium, klinice itd.

Wtedy takie dane szacunkowe byłoby bardziej wiarygodne. Dość łatwo i szybko można sprawdzić, ile zarabia genetyk w państwowym szpitalu. Trzeba też jednak uwzględnić taką możliwość, że prowadzi on także dodatkową działalność, dochodową, ma różne sposoby zarobkowania, nie tylko na danej państwowej posadzie, ale też np. wykonuje w ramach własnej działalności dodatkowe badania.

Zostaw odpowiedź