Naukowe artykuły oraz informacje

Liposomy jako leki nowotworowe

1 117

micelles-35724_1280Wciąż trwają pracę na temat znalezienia leku na raka. Próbuje wiele badaczy, którzy dochodzą do najróżniejszych wniosków. Trudno tutaj mówić o postępie, ale jesteśmy już jakiś krok do przodu. Liposomy to zamknięte struktury uzyskiwane podczas procesu hydratacji fosfolipidów. Liposomy są zbudowane z dokładnie takich samych składników jak błony biologiczne. Można je budować z różnych typów lipidów a cechą charakterystyczną liposomów jest spontaniczne tworzenie pęcherzyków W tych pęcherzykach można zamykać różne roztwory. Dzięki temu liposomy znalazły zastosowanie w medycynie. Są one wykorzystywane do zamykania leków. Paklitaksel i docetaksel, należące do rodziny taksanów, są prawdopodobnie najbardziej skutecznymi lekami przeciwnowotworowymi jakie odkryto w ostatnich latach. Związki te wiążą się do tubuliny prowadząc do stabilizacji mikrotubul, zatrzymania mitozy, a ostatecznie do śmierci komórki. Taksany są lekami słabo nierozpuszczalnymi w wodzie w związku z czym potrzebują niejonowego rozpuszczalnika, dzięki któremu mogą uzyskać stężenie istotne klinicznie.
Trudno mówić tutaj o przełomie, ale żaden lek nie powstał od razu. Prace nad konkretnymi lekami zawsze postępowały etapowo. Prawdopodobieństwo, że dany lek od razu będzie skuteczny jest niskie. Trzeba wziąć pod uwagę, że każdy organizm inaczej reaguje na poszczególne leki. Trzeba je wyprodukować w taki sposób, żeby każdy człowiek chociaż raz doświadczył, że coś mu to daje. Dając jeden rodzaj leku dla osoby, której to pomaga a drugiej po prostu mija się z celem. Poza tym takie leki są jeszcze w fazie testów i pod żadnym pozorem nie można tych leków podawać ludziom.
Trzeba przede wszystkim przybliżyć sobie pojęcie czym tak naprawdę są liposomy. Związki liposomów to małe, kuliste struktury, zbudowane z dwuwarstwy lipidowej. Pęcherzyki są wypełnione wodą lub też innym wodnym roztworem. Otoczone są podwójną warstwą lipidową, otoczka jest zbudowana analogicznie do błon biologicznych, jak zostało wcześniej wspomniane.
Możemy ich używać jako mikroskopijne kapsułki czy ‘nanozbiorniczki’ na lekarstwa.Liposomy możemy podzielić na liposomy sztuczne i liposomy naturalne. Liposomy sztuczne można podzielić ze względu na rozmiar. Liposomy posiadają więcej niż jedną warstwę lipidową.
Liposomy naturalne jak wskazuje nam nazwa znajdują się w warunkach naturalnych. Transportowane są w środowisku wodnym organizmu razem z krwią i płynem tkankowym.
Mają one postać pęcherzyków lub dysków otoczonych podwójną lub pojedynczą warstwą lipidową błony, zbudowaną z fosfolipidów, które otacza łańcuch – białka apolipoproteiny. Zastosowanie w kosmetyce i dermatologii jak i medycynie jest różny. Są wykorzystywane jako transportery substancji np. leków. Obecnie prowadzone są także badania nad metodami aktywnymi zamykania różnych leków w liposomach. Celem badań jest zmieszczenie jak największej ilości specyfiku w jak najmniejszej objętości liposomu.
Minie jeszcze sporo czasu zanim liposomy przyniosą jakieś efekty w medycynie. Na razie trwają badania i to są tylko i wyłącznie obserwacje.

Zostaw odpowiedź