Naukowe artykuły oraz informacje

Teoria pochodzenia życia

662

dna-163466_1280Trudno powiedzieć jak narodziło się życie na Ziemii. Niektórzy opierają się o Biblię inni o to, że człowiek pochodzi od małpy. Znalezione skamieliny są czasami dwuznaczne i ciężko określić tak naprawdę skąd pochodzi człowiek. Trzeba wspomnieć, że pierwszą komórkę prokariotyczną odnaleziono w skałach, które liczą 3,5 miliarda lat. Z tego względu tę właśnie datę uważa się za początku życia na Ziemii. Ale jak powstały pierwsze komórki, rośliny, zwierzęta na praktycznie „nagiej” planecie bez warunków do życia?
Na podstawie badań uważano, że atmosfera wtedy składała się w dużej mierze z azotu, wodoru, pary wodnej, amoniaku, metanu, tlenków węgla i siarkowodoru. Planeta była pokryta praoceanem. W atmosferze występowały ciągłe wyładowania atmosferyczne, dziś jest ich o wiele mniej. W takich warunkach cząsteczki miały tendencję do łączenia się. Innym typem takich struktur są koacerwaty złożone z dwóch lub większej ilości związków organicznych zorganizowanych sferycznie z błoną. Mają one zdolność pobierania substratów i enzymów z środowiska i przeprowadzania reakcji syntezy w swoim wnętrzu. Zarówno koacerwaty jak i mikrosfery wykazują tendencje do rozrastania się i samorzutnego dzielenia na mniejsze po przekroczeniu pewnej masy.
Na początku RNA odgrywało większą rolę niż DNA. DNA pojawiło się dużo później jako pojęcie i z czasem to ono stało się dużo ważniejsze niż RNA. Może wydawać się, że ewolucja nastąpiła w kodzie RNA, dziś mówi się dużo o modyfikacjach kodu DNA. Istnieje naprawdę wiele teorii na temat pochodzenia życia na Ziemii, ale czy w takim przypadku powinniśmy wierzyć niewiarygodnym źródłom informacji? Naukowcy powinni opierać swoje twierdzenia na bardziej wiarygodnych źródłach informacji.
Jeśli mamy mówić o innego typu strukturach to warto tutaj wspomnieć o koacerwatach, które są złożone przede wszystkim z dwóch związków organicznych zorganizowanych sferycznie z błoną. Koacerwaty jak i mikrosfery w tym przypadku wykazują tendencję do rozrastania się. Niezbędna była zatem substancja zdolna do zarówno samoreplikacji jak i do kodowania w swojej strukturze informacji o budowie innych substancji. Taką substancją są kwasy nukleinowe. Większość badaczy uważa obecnie że kwasy nukleinowe i inne mikrocząsteczki (koacerwaty i mikrosfery zbudowane z białek) ewoluowały niezależnie by w końcu dojść do obecnego schematu zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (z wyjątkami, typu: retrowirusy, priony): DNA -> RNA -> białko.
Teoria pochodzenia życia jest dość dziwną teorią, bo praktycznie nie można się oprzeć o wiarygodne źródła. Z perspektywy badacza możemy liczyć na „prawdopodobieństwo” że coś się tam stało, że nastąpiła ewolucja. Natomiast z perspektywy zwykłego człowieka tak naprawdę będziemy wierzyli w tą wersję, co nie będąc badaczem tak naprawdę i wielu rzeczach nie mamy pojęcia. Dlatego nie trzeba wierzyć od razu we wszystkie rzeczy, które podsuwa nam społeczeństwo czy też internet. To jest jedna z zagadek, która pozostanie poniekąd tajemnicą.

Zostaw odpowiedź