Naukowe artykuły oraz informacje

Biotechnologia – odpowiedzialny wybór na przyszłość

700


biotechnologiaJesteś licealistą i powoli przymierzasz się do myśli, że przyszedł czas na wybór kierunku studiów, które podejmiesz, i postawienie sobie naukowych celów na kolejnych kilka lat? A może uczęszczasz jeszcze do gimnazjum, ale lubisz planować przyszłość znacznie wcześniej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Choć dzisiejszy rynek pracy nie jest łatwy, to uczelnie wyszły młodym naprzeciw i powstało wiele kierunków, które przygotowują studentów do trudnych obecnie ekonomicznych warunków państwowych. Jeśli zatem, dokonując wyboru ścieżki edukacji, kierujesz się późniejszą przydatnością absolwentów na rynku pracy – zastanów się nad biotechnologią.

Biotechnologia to kierunek coraz popularniejszy, wciąż jednak niedoceniany. Studenci biotechnologii przygotowywani są do pracy w wielu dziedzinach – między innymi w medycynie, mikrobiologii, rolnictwie i innych. Absolwenci nie są więc z góry skazani na zatrudnienie w danej branży.

Jakimi cechami i zainteresowaniami powinien wyróżniać się przyszły student biotechnologii? Przede wszystkim powinien być sumienny i rzetelny – omawiany kierunek wymaga bowiem dyscypliny i obowiązkowości. Łączy on w sobie dziedziny takie jak biologia, chemia, matematyka, fizyka, nauki molekularne… Dlatego też, decydując się na studia biotechnologiczne należy rozważyć własne naukowe preferencje. Pamiętaj także, że zawód biotechnologa ma charakter interdyscyplinarny. Horyzonty myślowe kandydata powinny być więc szerokie i cechować go powinna nieustanna chęć poszerzania swojej wiedzy.

Biotechnologia kształci absolwentów posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat stosowania technik biotechnologicznych w różnych dziedzinach życia. Praca biotechnologa to obowiązki przede wszystkim laboratoryjne. Przedmiotem pracy najczęściej jest materiał genetyczny – DNA i RNA. Biotechnolog ma za zadanie między innymi analizować materiał genetyczny, dokonywać w jego budowie zmian na przykład metodami rekombinacji, wykrywać i rozpoznawać DNA i RNA, brać udział w procesach diagnozowania chorób genetycznych i innych, prowadzić nowoczesną hodowlę roślin i zwierząt… Co więcej, zadaniem zatrudnionego absolwenta jest też projektowanie i wykonywanie prac badawczych opartych na metodach analityki.

Nauczania jakich przedmiotów można spodziewać się na studiach biotechnologicznych? Oczywiście – królują nauki ścisłe. Są to matematyka, genetyka, cytogenetyka, ekonomia, mikrobiologia, fizjologia zwierząt, biochemia, toksykologia, inżynieria genetyczna, biofizyka, analiza instrumentalna i wiele, wiele innych. Studia biotechnologiczne mają charakter dwustopniowy. Można bowiem osiągnąć tytuł licencjata/inżyniera, a następnie magistra.

Jakie są natomiast perspektywy zawodowe absolwenta? Może on podjąć pracę w wielu miejscach nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zatrudnienia należy szukać między innymi w laboratoriach medycznych, ale i zajmujących się pracą nad roślinami i zwierzętami, w przemyśle farmaceutycznym, rolnictwie, ośrodkach medycyny eksperymentalnej…

Zostaw odpowiedź