Naukowe artykuły oraz informacje

Praca z nowoczesną technologią

802

Biotechnologia to nauka, która wykorzystuje wiedzę o żywych organizmach i bakteriach do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych. Zajmuje się np. manipulacją materiału genetycznego,wykorzystywaniem bakterii, modyfikacjami genetycznymi, wytwarzaniem białek i enzymów, biotransformacją, biosyntezą i wykorzystaniem bioproduktów.

Biotechnologia często jest mylona z inżynierią genetyczną, która zajmuje się manipulowaniem DNA organizmów żywych i modyfikowaniem ich w taki sposób, aby przyniosło to zaplanowane wcześniej korzyści. Inżyniera genetyczna oczywiście bywa wykorzystywana przez biotechnologów, nie jest jednak jedynym, czym się oni zajmują. Na czym więc polega praca biotechnologa?

Biotechnologia zajmuje się wykorzystywaniem bakterii i organizmów żywych — zwierzęcych i roślinnych w przemyśle. Praca biotechnologa polega na odpowiednim zbadaniu takich próbek i ich właściwości, a następnie, za pomocą odpowiednich procesów chemicznych i fizycznych, zmodyfikowanie ich według ściśle zaplanowanego, dobrze opracowanego planu, tak, aby stały się użyteczne w inny sposób.

Praca biotechnologa opiera się na serii działań. Przede wszystkim biotechnolog obiera kierunek badań i decyduje w jakiej dziedzinie chce działać. Wybierając obiekt obserwacji, musi poświęcić naprawdę wiele czasu, aby zrozumieć procesy, które zachodzą w danym organizmie żywym, czy drobnoustrojach, które aktualnie diagnozuje. Następnie planuje, jak wyodrębnić z obiektu odpowiednie właściwości. Aby to zadziałało, praca biotechnologa musi być bardzo precyzyjna — trzeba zaplanować i cały czas nadzorować proces. Wydawać by się mogło, że rezultaty takich eksperymentów otrzymywane są przypadkowo, ale tak naprawdę są to bardzo precyzyjne zaplanowane procesy, poparte wiedzą i latami doświadczeń w tej dziedzinie. W efekcie praca biotechnologa prowadzi do wprowadzenia na rynek coraz to nowszych, udoskonalonych rozwiązań technologicznych.

Aby zostać biotechnologiem należy skończyć odpowiednie studia na wydziale biotechnologi. Najbardziej poszukiwani na rynku pracy są inżynierzy biotechnologii, których chętnie przyjmują duże zakłady produkcyjne, oraz doktorzy biotechnologii, których zatrudnia się głównie do pracy badawczej. Na studia kierunkowe jednak bardzo trudno się dostać, gdyż już teraz jest jedenastu chętnych na jedno miejsce, a przewiduje się, że zainteresowanie tym zawodem będzie tylko wzrastać.

Biotechnolodzy w Polsce, mimo iż coraz częściej są odpowiednio doceniani, nie są jednak aż tak rozchwytywani jak ich koledzy po fachu ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce wciąż nie jest to zbyt lukratywna praca, dlatego wielu biotechnologów decyduje się na emigrację, aby w rezultacie podnieść swoje zarobki.

Do tej pory praca biotechnologa znalazła zastosowanie w takich dziedzinach jak: medycyna, produkcja farmaceutyków, rozwój diagnostyki genetycznej, terapia genowa, przemysł spożywczy, rolnictwo, hodowla bydła, ochrona środowiska, energetyka, produkcja biopaliw czy utylizacja odpadów. Rola biotechnologów wciąż jednak rośnie, a ich działania przenoszą się na coraz to nowsze pola.

Zostaw odpowiedź