Naukowe artykuły oraz informacje

Jaki kierunek studiów wybrać – nauki biologiczne?

1 125

Wybór kierunku studiów jest bardzo ważny i trudny, determinować może naszą przyszłość zawodową, choć też wcale nie musi. Zależy to od wielu czynników, od tego, czy dobrze taki wybór przemyślimy, czy faktycznie na danym kierunku i rozwoju w tym kierunku nam zależy. Jeśli lubimy biologię, chemię w szkole – może wart pomyśleć o ty, by wybrać kierunek studiów związany z tymi dziedzinami. Tak naprawdę jest to związane z tym właśnie, jakie mamy możliwości i predyspozycje,. Mniej więcej w szkole, już na pewno w szkle średniej, powinno się określić, czy bardziej lubimy nauki ścisłe, humanistyczne, przyrodnicze. To wszystko pozwala nam na dokonanie wyboru przedmiotów na studia, a potem też kierunku studiów. Tak więc jest to bardzo ważne i warto dobrze sobie właśnie te szczególnie istotne kwestie przemyśleć. Na pewno więc kluczowe jest to, jak to traktujemy i jakie mamy możliwości dokonania wyboru.

Od zainteresowania biologią i chemią…

Tutaj więc jeśli się okaże, ze wybieramy nauki biologiczne, biologię i chemię do zdawania – być może zainteresuje nas biotechnologia. Warto jednak dokładnie się przejrzeć, czym ona jest, czym się zajmuje, jakie są programy studiów i jakie są specjalizacje. Przez lata biotechnologia była hitem rekrutacyjnym na wielu uczelniach. Niestety rzeczywistość okazała się taka, ze aż takiego masowego zapotrzebowania na takich absolwentów wcale nie ma. Biotechnologia owszem robi furorę, ale bardziej rozwiniętych krajach, podobnie jak i inne nauki biologiczne i przyrodnicze generalnie. Dlatego obecnie trzeba się dobrze zastanowić, czy chcemy ten kierunek studiować. Nie warto się zniechęcać tym, ze tak trudno po nim o prace, raczej trzeba się zastanowić, w jakim konkretnie kierunku iść:
– jeśli nas to faktycznie interesuje i mamy bardzo dobre wyniki z chemii i biologii, być może uda się nam te studia przejść naprawdę na wysokim poziomie, co może nam otworzyć dalszą drogę kariery – także karierę naukową (dzięki temu można więc o wiele lepiej sobie to zorganizować),
– osoby z tytułami doktora czy wyższymi mogą być bardziej w tym cenieni, wiele laboratoriów, instytutów, firm kosmetycznych, farmaceutycznych, woli na takich stanowiskach zatrudniać osoby, które pracują naukowo, są więc na bieżąco, wprowadzają różne nowe rozwiązania i różne innowacje,
– takich efektów jest sporo, trzeba jednak wiedzieć, że niestety – jak i w przypadku wielu innych kierunków – samo ukończenie studiów, nawet z dobrymi wynikami, to jeszcze mało,
– warto choć spróbować się załapać na studia doktoranckie (to wymaga zacięcia naukowego),
– można także próbować się dokształcać, wiele osób które zrobiły studia biotechnologiczne, biologiczne, chemiczne – robi dodatkowe kursy i uprawniania zawodowe, często też np. uzyskuje tytuł technika, by pracować w laboratoriach, aptekach, w jakikolwiek sposób związanych zakładach pracy z tym kierunkiem.

Czy studia wystarczą?

Niestety tak bywa, ze te studia są mniej warte niż zwykły tytuł technika, choć też być może osoba, która ukończyła studia i ma dodatkowo tytułu technika, będzie mogła faktycznie łatwiej znaleźć pracę niż osoby, które tego nie mają. Tak samo są studia podyplomowe – jednak te lepiej robić wtedy, gdy już mamy upatrzoną jakiś posadę, jakąś możliwość, jakąś firmę – np. gdy już pracujemy i firma nam te studia dodatkowe zapłaci. To może być pewniejsze, niż wydawanie jeszcze dodatkowych nierzadko bardzo dużych sum na coś, co jest niepewne i nie wiadomo za bardzo, czy faktycznie w tym kierunku się nam uda pójść i pracować. Tak więc tak naprawdę takie czynniki i warunki mogą być bardzo trudne do uzyskania i może się okazać, że nie tak łatwo będzie to wszystko sobie ułożyć. Tak więc tutaj ważne są te nasz predyspozycje i możliwości. Jeśli dana osoba jest zdeterminowana, by szukać pracy choć trochę związanej z jej dziedziną, to musi się niekiedy właśnie z takim dokształcaniem pogodzić. Teraz też wiele uczelni, które mają w swym programie biotechnologię, zauważyło te negatywne tendencje i zaczynają być wprowadzane zmiany. Tutaj np. problemy jest to, ze biotechnologia to bardzo szerokie i ogólne pojęcie, wykorzystanie procesów biologicznych w cechach technologicznych w bardzo wielu dziedzinach, często mających mało ze sobą wspólnego.

Tak wiele specjalizacji…

Biotechnologia jest wykorzystywana dajmy na to zarówno w rolnictwie, jak i w medycynie, w produkcji pasz, w hodowli zwierząt, w uprawie roślin, w dbaniu o środowisko naturalne, w produkcji kosmetyków i leków. Są więc to bardzo różnorodne branże. Powstają więc dodatkowe kierunki, które mają to bardziej specjalizować. Na przykład biotechnologia medyczna, tutaj już mamy do czynienia z czymś bardziej konkretnym. Choć tutaj też jest jedna pułapka – taka osoba będzie już musiała sobie szukać pracy w branży medycznej, a nie będzie szukać np. w branży weterynaryjnej czy rolnicze lub też w produkcji żywności. Tak więc to wszystko należy dobrze przemyśleć i sprawdzić, jak realnie ten problem wygląda, czy firmy są faktycznie chętne do tego, by przyjmować takie osoby, jakie są warunki i możliwości na rynku pracy, jakie są wymagania i jakie są oczekiwania. Tutaj takie warunki są więc bardzo ważne i potrzebne. Trzeba dobrze to przemyśleć i wiedzieć, w jaki sposób swój rozwój, swoją karierę planować, by były takie dobre możliwości przyjmowania tego i by faktycznie cała ta branża miała rację bytu. Niestety prawda obecnie jest taka, że absolwenci tego kierunku jeśli już są zatrudniania, to przeważnie jako przedstawiciele handlowi firm produkcyjnych np. farmaceutyki, paszę, żywność, produkty do hodowli zwierząt itd. tak więc jak na razie nie ma poważnego rynku dla osób, które faktycznie realnie chcą pracować w takiej branży, w laboratoriach, przy nadzorze technologicznym danych procesów produkcyjnych, a nie jako sprzedawcy i marketingowych. Na pewno więc przyszłość biotechnologii powinna się poprawić, jeśli będą w ogóle wprowadzane innowacje i będzie szansa na realny rozwój tej dziedziny, w taki sposób, by mogła być ona przydatna dla innych ważnych dziedzin, jak choćby medycyna i weterynaria, dlatego jest to ważne.

Zostaw odpowiedź