Naukowe artykuły oraz informacje

Historia biomedycyny

779

medic-563425_1280Życie człowieka w ciągu ostatnich 60 lat zostało mocno przedłużone, za sprawą nauki, biotechnologii i biomedycyny. W ostatnich latach nauka zdobyła więcej informacji na temat biologii człowieka niż w innym okresie historii życia człowieka.

Wiek XX był początkiem zmian jakości życia człowieka, wcześniej nie było usłane różami. Ludzkie życie przed XX wiekiem było mało do zniesienia, często człowiek był nękany chorobami różnego rodzaju, a jego życie nie przekraczało 30, 40 lat. Przyczyna zgonów wśród ludzi to przede wszystkim epidemie i wszelkiego rodzaju choroby zakaźne, przy czym choroby zakaźne przekształcały się często w epidemie na dużą skalę. W XVIII wiele osób było niedożywionych i często zapadali na „czarną śmierć”. Nikt z lekarzy w tamtych czasach nie spodziewał się, że problem umieralności leży po stronie mikroorganizmów jak bakterie, pasożyty czy wirusy. Nieznane były mechanizmy przenoszenia chorób, ani skutecznych sposób walki z nimi.

Pierwszym momentem w historii biotechnologii medycznej był wiek XVIII kiedy, to podczas porodów mocno umierały dzieci i matki. Jeden z lekarzy zaobserwował, że kobiety którymi opiekowały się położne miały 20% mniejszą śmiertelność, a tam gdzie ich nie były, występowały gorączki poporodowe. Semmelweis bo tak nazywał się ten lekarz, podejrzewał, że czynnikiem tych przypadków jest przenoszenie infekcji między kobietami. Wtedy wprowadzono sterylizacje wszystkich narzędzi i odkażanie ran.

Kolejny przypadek odkrycia problemów ze zdrowie, było rok 1854 kiedy to John Snow zaobserwował wzrost zachorowań na cholerę i epidemię spowodowaną zakażoną wodą. Zrobił on porównanie, dwie firmy dostarczały wodę, które były potwierdzeniem, że z jednego źródła pochodzi choroba cholery.
Wielkim odkryciem w dziejach biotechnologii i biomedycyny człowiek, był w latach 90 XVIII historyczne odkrycie szczepionki na Ospę. Ospa to choroba, która przed tym okresem zabijała około 1/3 zarażonych osób.

Kolejny krok to odkrycie antybiotyków w 1928 kiedy to Aleksander Fleming, który stworzył penicylinę.
Kolejny etap biomedycyny to rewolucja DNA. Naukowy dążą do poznania tajemnic życia i odkryli molekuły przenoszące informacje genetyczne przez pokolenia. Poszukiwania rozpoczęły się w XIX wieku. Z początkiem XIX wieku odkryto budowę jądra komórkowego oraz zawartość w nim chromosomów. 1871 to badanie nad chemiczną strukturą budowy jądra. Odkrył on odczyn kwasowy zawierający fosforan i nadał jej nazwę nukleiny.
Obecnie badania naukowców nad ciałem człowieka nieustannie trwają. W biotechnologii naukowcy doszli do takiego poziomu, klonują i rekombinują DNA. Poza tym prowadzone są badania na enzymami, które są odpowiedzialne za cięcie DNA. Biotechnologia rekombinacji DNA pozwala tworzyć masowej ilości komórek białkowych, które są początkiem badań naukowców.

Klonowanie, DNA, enzymy, białka to podstawy współczesnej biotechnologii, która rozwija się i będzie rozwijana przez człowieka. Istota ludzka to organizm, który się rozwija, w ewolucji

Zostaw odpowiedź