Naukowe artykuły oraz informacje

Technologie oparte na DNA

796

medicine-163707_1280Najważniejszymi platformami biotechnologii we współczesnym świecie jest oparcie wiedzy na technologii DNA. Dzięki Technologii Poznania Genomu człowieka oraz poprzez badana na nim znamy coraz więcej odpowiedzi na historię człowieka.

DNA składa się z kilku technologii. Pierwsza z nich to Genomika, która oparta jest na nauce i badaniach nad strukturą i funkcją genów. Tutaj główny elemeent jest kładzony na czynniki wywołujące choroby w ciele człowieka. Obecnie wyodrębniona ponad 1000 genów, które odpowiadają za żądnie choroby genetyczne. W pierwszej frazie badań, naukowcy ukierunkowali się na badanie mutacji pojedynczego genu. Badane były całe rodziny, przez co podczas nauki i badań odkryto zależność występowania chorób genetycznych takich jak choroba Huntingtona, dystrofia mieśniowa, czy mukowiscydoza. Mutacja takich genów występuje niezależnie od środowiska, w którym występuje organizm.

Kolejnym czynnikiem technologii DNA jest badanie genetyczne, które obejmuje analizowanie chromosomów DNA i RNA oraz białek i niektórych produktów przemiany materii. Obecnie jest 1200 testów badań genetycznych na choroby genetyczne, a obecnie opracowywane jest ich o wiele więcej. Testy takie można przeprowadzić na osoczu krwi, na płytkach krwi oraz na włosach, skórze oraz innych tkanek i płynów ustrojowych.
Występuje kilka typów badań genetycznych
1. Badanie prenetalne. Badanie takie jest podejmowane w czasie trwania ciąży. Takie badanie ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnych chorób genetycznych u noworodka.
2. Badanie genetyczne noworodka. Jest to rutynowe badania. Takie badanie pozwala na wykrycie i leczenie chorób genetycznych, np. niedoczynność tarczycy.
3. Przedobjawowe badania genetyczne. Badanie takie pozwala określać czy dana choroba może rozwinąć się w ciele danego człowieka czy jest na nią podatność.
4. Badanie na nosiciela chorób genetycznych. Badanie to pozwala określić czy istnieje ryzyko przekazania potomstwu danej choroby genetycznej.
5. Badania diagnostyczne. Badanie to pozwala określić czy występuje dana choroba i czy jest postawiona na nią diagnoza.
6. Badanie kryminalistyczne. Badanie to przeprowadzane jest w momencie kiedy człowiek jest ofiarą lub przestępcą, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zbrodni lub przestępstwa.
7. Określenie profilu zdrowotnego konsumenta. Badanie to pozwala określić ryzyko występowania różnych chorób.

Badania genetyczne z kodem DNA i RNA będą cały czas prowadzone przez naukowców. Dzięki temu z każdym rokiem, będą pojawiać się nowe rozwiązania z badaniem genów oraz leczeniem problemów z tego wynikających. Choroby genetyczne są chorobami najbardziej problematycznymi, nie ma jeszcze dzisiaj takich lekarstw, które w całości rozwiązywałyby problem chorób genetycznych. Badania ciągle trwają, należy zaufać naukowcom, że pójdą one we właściwym kierunku. DNA to podstawa naszego życia i musimy go chronić, aby nie powodował w nas dużych problemów zdrowotnych nam i naszym potomkom. DNA to fundament życia.

Zostaw odpowiedź