Naukowe artykuły oraz informacje

Klonowanie i terapia genowa

858

chromosomes-156403_1280Klonowanie należy do jednej z nauk biotechnologii. To proces tworzenia wielu kopii genów, komórek lub nawet całego organizmu. W tym celu stosuje się rekombinowanie DNA. Może to dotyczyć bakterii, wirusa, komórki, zwierzęcia, a nawet człowieka. Pierworodne klonowanie oparte było na kopiowaniu genów na podstawie substytutów białek naturalnych, do których należały i należą hormony insuliny. W latach 30 próbowano klonować białka terapeutyczne z ludzki zwłok. Miało to na celu wyodrębnienie genu odpowiedzialnego za wzrost w człowieku. Niestety tego typu eksperymenty doprowadziły do występowania chorób CJD (Creutzfeldta-Jacoba). Okazało się podczas badań, że w tego typu genie z ludzkich zwłok występuje bakteria, która była przenoszona wraz z genotypem do ludzkiego żywego organizmu.
Klonowanie drugiej generacji jest sposobem na znalezienie lekarstwa na takie choroby jak rak, zaburzenia czynności układów immunologicznych oraz leków na choroby zakaźne. Geny biorące udział w tych badaniach to cząsteczki, które nie tylko są hormonami, ale również enzymami, cytokinami i różnego rodzaju komórkami i białkami. Największy rozgłoś w klonowaniu pojawił się w 1996 roku, kiedy to w Instytucie Roślin w Szkocji, narodziła się owca Dolly, która narodziła się ze sklonowanych komórek innej dorosłej owcy. Do stworzenia Dolly, pobrano komórki od 6 letniej owcy.
Naukowcy cały czas prowadzą badania nad genami i technologią genetyczną. Naukowcom z tych nauk udało się zidentyfikować choroby Alzheimera oraz oraz Taya Sachsa oraz cukrzyce i choroby nowotworowe. Najbardziej korzystną terapią jest terapia genowa, która pozwala przeszczepić dobrą komórkę w miejsce tej uszkodzonej. Obecnie w wielu klinicznych placówkach prowadzone są badania nad terapią genową. Nie ma jeszcze 100% bezpiecznych rozwiązań, ale jest coraz lepiej – zwłaszcza powstawaniu nowych lekarstw i terapii w chorobach nowotworowych. W 2008 roku okazało się, że terapia genowa wpływa również na przywrócenie wzroku u młodych ludzi.
Obecnie wyróżnić można dwa typy terapii genowych. Pierwsza to wprowadzenie przez wirusy i bakterie poprawnego genu DNA i zastąpienie nim, tego niewłaściwego. Kolejny etap to in vitro czyli wprowadzeniu komórek zdrowych w warunkach laboratoryjnych.
Chociaż terapia genowa to obiecująca dziedzina biotechnologii, to najważniejszym obszarem działań tej nauki jest walka z chorobami nowotworowymi. Terapia genowa wykorzystywana jest na kilkadziesiąt typów walki. Można modyfikować wadliwe geny. Kolejny sposób walki w terapii genowej to zwiększenie udziału układu immunologicznego w walce z problemem, tak aby zmusić układ immunologiczny do walki z genami wadliwymi.
Terapia klonowania jest terapią nowoczesną i dającą w miarę dobre rezultaty w walce z wieloma chorobami. Jednak klonowanie może, być czymś niebezpiecznym ze względu na wszech obecną wiedzę i metody naukowe. Może dojść do tego, że jakiś naukowiec zechce skopiować człowieka, tak jak to miało miejsce w przypadku owcy Dolly – czas pokaże.

Zostaw odpowiedź