Naukowe artykuły oraz informacje

Zainwestuj w własną przyszłość

603

Biotechnologia to łącząca wiele zagadnień nauka, która zajmuje się manipulacją DNA, wytwarzaniem białek i enzymów, wykorzystywaniem drobnoustrojów, modyfikacjami genetyczną, a także modyfikacją otrzymanych bioproduktów. Mówiąc prościej biotechnologia zajmuje się technologicznym wykorzystaniem procesów biologicznych, organizmów żywych oraz ich składników, aby tworzyć nowe produkty o konkretnym, zaplanowanym zastosowaniu. Można więc w pewnym sensie stwierdzić, że biotechnolog to alchemik naszych czasów, który za sprawą skomplikowanych procesów osiąga to, co wcześniej było niemożliwe, a dla przeciętnego człowieka często bywa nawet niewyobrażalne.

Biotechnolog zajmuje się poprawianiem i udoskonalaniem natury, poprzez ingerowanie w nią. Poprzez wykorzystanie swojej wiedzy o organizmach żywych czy wirusach, oraz o ich właściwościach, tworzy nowe, zmodyfikowane organizmy. Może, np. zmieniać smak owoców i warzyw, ale może też produkować leki. Biotechnolog jest więc projektantem, architektem całego procesu — to według jego planu powstanie produkt o zmodyfikowanych właściwościach. Poczałkowo jednak, zanim biotechnolog podejmie się jakiejkolwiek ingerencji w materiał genetyczny, musi poświecić wiele czasu na dogłębne zbadanie właściwości organizmów żywych i bakterii, z którymi chce pracować. Dopiero po zakończeniu tego procesu może zająć się manipulowaniem genami.

Biotechnologia często mylona jest z inżynierią genetyczną, która to w głównej mierze opiera się na technikach biologii molekularnej i polega na modyfikacji materiału genetycznego organizmów żywych, aby zmienić jego właściwości dziedziczne Oczywiście inżyniera genetyczna może mieć zastosowanie w biotechnologii, ale z równym powodzeniem jest stosowana w innych naukach, takich jak medycyna.

Biotechnologia w Polsce jest obecnie bardzo popularna. Na studia na kierunku biotechnologii bardzo ciężko się dostać. Już teraz jest średnio jedenastu kandydatów na jedno miejsce, a przewiduje, że zainteresowanie tym kierunkiem będzie tylko wzrastać. Na razie Polska niestety nie jest aż tak rozwinięta technologicznie jak inne kraje Unii Europejskiej, przez co nie może zagwarantować tylu miejsc pracy, ilu jest chętnych. Mimo wszystko nie można jednak mówić o tym, aby rynek był przepełniony. Wciąż i wciąż otwierają się nowe placówki badawcze, szukające biotechnologów gotowych podjąć u nich pracę naukową.

Jeżeli ktoś naprawdę chce studiować biotechnologię, powinien rozsądnie podejść do wyboru uczelni. Dobrze jest gdy uniwersytet oferuje po ukończeniu studiów licencjackich tytuł inżyniera, gdyż upoważnia to w przyszłości zatrudnienia w zakładach produktywnych. Natomiast sam tytuł magistra nie gwarantuje stabilizacji na rynku pracy, dlatego studentom często poleca się przedłużenie swojej edukacji, tak, aby skończyć także doktorat.

Biotechnolog to zawód, który ma przyszłość. Przewiduje się, że wraz z rozwojem technologii, będzie w Polsce i poza nią potrzebne coraz więcej dobrze wyszkolonych i kompetentnych naukowców, zdobnych modyfikować organizmy żywe i bakterie, tak, aby produkować pożyteczne rozwiązania dla dziedzin takich jak farmacja, żywienie, przemysł, chemia, ochronie środowiska, czy energetyka.

Zostaw odpowiedź