Naukowe artykuły oraz informacje

Gdzie pracuje genetyk

1 445

Praca genetyka uchodzi za bardzo prestiżową, specjalistyczną, dlatego nic dziwnego, że wiele młodych osób zastanawia się nad wyborem takiego zawodu. Możliwości do zdobycia tego typu profesji jest wiele. Na początek trzeba się jednak dowiedzieć, gdzie pracuje genetyk. To pozwoli wybrać odpowiednią ścieżkę edukacyjną, a potem zawodową.

Genetyk generalnie zajmuje się badaniem dziedziczności oraz zmienności różnych żywych organizmów. Zakres jest więc bardzo szeroki i zróżnicowany. Genetykiem może być lekarz, który ukończył odpowiednią specjalizację i zajmuje się różnego typu badaniami genetycznymi, np. mającymi na celu wykrywanie skłonności do dziedziczenia pewnych genów, wykrywania uszkodzeń, powodujących np. nowotwory. Wykrycie tego typu uszkodzonego genu u danej osoby pozwala odpowiednio wcześnie podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Gdzie pracuje genetyk jest uzależnione od tego, jakie ma kwalifikacje, jakie skończył studia i jakie ma dodatkowe uprawnienia. Genetykiem można nazywać nie tylko lekarza o tej specjalności. Genetykami są także osoby po ukończeniu studiów biotechnologicznych, biologicznych, biochemicznych i powiązane, mające określoną specjalizacje i dodatkowo zdobyte uprawnieninia, np. w ramach studiów podyplomowych. Co ważne, w polskim ustawodawstwie nie ma jasno określone, że osoba, która tylko ukończyła studia biotechnologiczne, jest genetykiem i ma uprawnienia np. diagnosty laboratoryjnego. Tak więc na pewno dużym postępem polskiego szkolnictwa wyższego jest to, że nastąpił wielki rozwój nauk biotechnologicznych oraz powiązanych, niestety, przepisy dotyczące zatrudniania takich osób nie są jeszcze jasno sprecyzowane i rzeczywistość za tym nie nadąża.

Tak więc to, gdzie pracuje genetyk, jest uzależnione od licznych dodatkowych czynników. Najpowszechniej ta praca jest kojarzona z różnymi laboratoriami, nie tylko medycznymi, farmaceutycznymi. Także związanymi z badaniami żywności, pasz, zwierząt, w celu wprowadzania różnych modyfikacji genetycznych itd. Zanim dana osoba wybierze sobie więc ten kierunek kształcenia, powinna się zorientować, gdzie pracuje genetyk, jakie są możliwości zatrudnienia po zdobyciu określonych uprawnień i kwalifikacji. Oczywiście pozostaje także kariera naukowa, ale to jest ścieżka kariery dla najwybitniejszych studentów, którzy chcą kontynuować naukę, wiążą swoją przyszłość z badaniami naukowymi, mają osiągnięcia w tym zakresie.

Zagadnienie typu gdzie pracuje genetyk jest bardzo ważne dla osób, pragnących podjąć kształcenie na kierunkach związanych z biotechnologia lub medycyną. Dzięki temu młodzi ludzie, znając perspektywy, możliwości zatrudniania, rozwijania swojej kariery oraz kwestie związane z zarobkami będą mogły podejmować ważne, związane z tym decyzje. To na pewno jest przeszłościowy kierunek kształcenia, trzeba jednak się dobrze zastanowić, czy nie nazbyt przyszłościowy jak obecnie warunki w Polsce. Na pewno trzeba się także liczyć z tym, że trudne, pięcioletnie studia to będzie dopiero początek zdobywania kwalifikacji i uprawnień, potrzebnych do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.

Zostaw odpowiedź