Naukowe artykuły oraz informacje

Biotechnologia żywności naszą przyszłością?

647

Obecnie różnego rodzaju produkty można wytwarzać i modyfikować poprzez technologiczne rozwiązania wykorzystujące systemy biologiczne oraz organizmy żywe bądź ich składniki. Tym właśnie zajmuje się biotechnologia – nauka, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia znana była już dawno temu – w 6000 p.n.e. za jej pomocą produkowano piwo, wino czy chleb.

Biotechnologia to jednak pojęcie bardzo szerokie, więc postanowiono podzielić je na różne dyscypliny. Jednym z nich jest podział tradycyjny, dzięki któremu wyodrębniona została biotechnologia zwierząt, biotechnologia roślin oraz biotechnologia żywności.

Biotechnologia żywności wywołuje szereg kontrowersji. Pojmowana jest jako pewne operacje i modyfikacje genetyczne, które mają na celu ulepszenie m.in. gatunków roślin. Zwykle polega to na tym, aby rośliny modyfikować w ten sposób, by były odporne na chociażby jakieś choroby bądź na herbicydy. Osiągnięcia, których dorobiła się biotechnologia żywności mają przyczynić się do zaspokojenia coraz to większego zapotrzebowania ludzkości na jedzenie.

Obecnie trwają prace nad tym, by w organizm rośliny wbudować pewne wskaźniki, które miałyby być odpowiedzialne na sygnalizowanie czego w danym momencie roślina potrzebuje – wody, nawozu, czy jeszcze czegoś innego. Dzięki temu działania rolników byłby maksymalnie precyzyjne, a zasoby nie marnowałyby się. Biotechnologia żywności pracuje również nad tym, by uzyskać rośliny odporne na suszę i inne niekorzystne warunki środowiska oraz takich, które będą posiadać coraz to lepsze właściwości. Co więcej, podejmowane są wysiłki, aby w przyszłości wszelkie produkty żywnościowe były niejako spersonalizowane i dostosowane do odbiorcy pod względem wartości odżywczych czy nawet smaku.

Mimo wszystko biotechnologia żywności spotyka się z dużą nieufnością w niektórych kręgach. Naukowcy zapewniają, że zupełnie niepotrzebnie, ponieważ jest ona korzyścią, a nie zagrożeniem. Przynosi ona korzyści dla rolników, a także dla konsumentów.

Biotechnologia żywności jest już tak istotna, że powstało szereg książek o niej traktujących, a nawet specjalistyczne kierunki studiów. Do najpopularniejszych na polskim rynku lektur o tej tematyce należy m.in. „Biotechnologia żywności” pod red. Włodzimierza Bednarskiego, która przedstawia dotychczasowego osiągnięcia tej dyscypliny naukowej oraz zajmuje się zagadnieniem biokatalizatorów i biokatalizy.

Przy wielu uczelniach wyższych funkcjonują Katedry Biotechnologii Żywności. Tak jest m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Politechnice Łódzkiej, na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie czy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Jednak mimo to biotechnologia żywności w Polsce nie jest znacząco rozwinięta – niewiele firm decyduje się na zastosowanie rozwiązań wypracowanych przez inżynierię genetyczną. Zwykle ma to związek z brakiem funduszy, ponieważ ten obszar w naszym kraju nie jest dofinansowywany. Jednak naukowcy nie mają wątpliwości – należy znaleźć pieniądze na rozwój tej dyscypliny nauki, ponieważ stanowi ona naszą przyszłość.

Zostaw odpowiedź