Naukowe artykuły oraz informacje

Możliwości zawodowe absolwenta biotechnologii

755

img20110606113613_w400Absolwenci biotechnologii mają dość szerokie możliwości podejmowania pracy. Jednak to tylko w teorii jest takie poste – w praktyce zaś wymaga na pewno dalszego kształcenia po ukończeniu studiów. Studia biotechnologiczne są pomyślane tylko jako pierwszy etap możliwości podjęcia pracy w tych branżach, które wykorzystują osiągniecia biotechnologii. Biotechnologia jest kierunkiem na tyle zróżnicowanym zajmuje się tyloma dziedzinami – jest powiązana z medycyną, genetyką, biologią, fizyka, chemią, matematyką itd. – że daje szerokie możliwości. Jednak też jest w pewien sposób zbyt ogólna, by móc podjąć po niej konkretną pracę, związaną z danym zawodem. Dlatego każdy biotechnolog, który ukończył taki kierunek kształcenia, musi mieć świadomość, że nie nabywa on jednocześnie żadnych uprawień zawodowych. Musi dalej się kształcić, na studiach podyplomowych, doktoranckich, a nawet w szkołach podyplomowych, by móc w ogóle budować swoją dalszą przyszłość zawodową, związaną z tą szeroką i zróżnicowaną dziedziną. Dlatego tutaj na pewno trzeba się liczyć z tym, że biotechnologia na pewno daje możliwości oraz szeroką wiedzę, by móc dalej się kształcić i uzupełniać swoje umiejętności w tym zakresie. Na pewno więc będzie to taka kariera, która tego zaangażowania będzie wymagać. Z tego też względu na pewno bardzo ważne jest, by osoba, która myśli o takich studiach miała w tym zakresie faktycznie predyspozycje, umiejętności, wiedzę, zainteresowania. Nie będą to odpowiednie studia dla osób, które źle się czują w dziedzinach ścisłych, przyrodniczych. Nie ma co traktować kierunku, jakim jest biotechnologia, jako niezawodnego sposobu na znalezienie pracy. To są studia ewidentnie dla pasjonatów, a możliwości podjęcia po nich pracy są takie jak i po każdych innych studiach. Jeśli ktoś chce myśleć o karierze po takim kierunku – tym bardziej musi mieć świadomość ciągłego dokształcania się, nierzadko będzie to też związane z kontynuowaniem studiów, z pracą naukową. Takie osoby, wykazujące się dużym zaangażowaniem, donoszące sukcesy zawodowe i naukowe na tym polu – na pewno będą mieć duże szanse na zrobienie kariery w tej właśnie branży. Czyli nie jest to kierunek dla każdego, na pewno nie dla osób, które chcą szybko po studiach podjąć konkretną pracę. Zanim się faktycznie zdobędzie odpowiednie uprawienia zawodowe, które będą pozwalać np. na podjęcie pracy w laboratorium, może minąć sporo czasu. Tutaj więc potrzebne będzie zaangażowanie i determinacja, ale też możliwość takiego zorganizowania sobie czasu i studiów, by możliwe były fatycznie robienie kariery w tej właśnie branży. Biotechnologia na pewno jest polecana dla osób z umysłem analitycznym, z predyspozycjami do kariery naukowej. Na pewni ci, którzy świetnie czują się w takich dziedzinach, jak biologia, le też chemia czy fizyka – mogą się na takich studiach świetnie odnaleźć. Dlatego tutaj na pewno polecane jest to bardzo zaangażowanym osobom, stawiającym na nieustanny rozwój.

Zostaw odpowiedź