Naukowe artykuły oraz informacje

Czym zajmuje się biotechnologia

1 544

IBWCH3Dziedzina jaką jest biotechnologia, w ostatnich latach bardzo się rznęła. Właściwie jest to stosunkowo nowa gałąź wiedzy. Wcześniej była ona częścią innych dziedzin, ale z powodu dużego zapotrzebowania na wiedzę biotechnologiczną stworzono odrębny dział, który się tym zajmuje. Właściwie w ostatnich kilkunastu latach bardzo silnie się ona rozwijała. Jest to związane z licznymi innowacjami, nowymi metodami badawczymi. Biotechnologia jest o tyle cenna dla innych dziedzin naukowych, że dostarcza nowych metod badań, nowych możliwości analizy itd. dla wielu dziedzin, które istnieją już do dawna. Dlatego ta dziedzina wiedzy bazuje w dużej mierze na innych naukach. Jest też przez inne nauki wykorzystywana. Zajmuje się choćby genetyką. Badania genetyczne są zaś stosowane zarówno w medycynie, jak w wielu innych dziedzinach – w rolnictwie, przetwórstwie, biologii, weterynarii itd. Tak więc biotechnologia tutaj dostarcza tutaj potrzebnej wiedzy, a przede wszystkim narzędzi, bez których właśnie te dziedziny ni się mogły faktycznie dalej rozwijać. Będzie więc ona tą dziedziną, która z pewnością ma przyszłość. Obecnie biotechnologia to także dość modny kierunek studiów. Nie ma się co jednak łudzić, że zapewnia ona świetlną przyszłość i stuprocentową udaną karierę zawodową, właśnie w tej dziedzinie. Niestety wciąż brak infrastruktury, by tak mogło być. O ile jakość kształcenia jest na dość dobrym poziomie, uczelnie dysponują wykształconą kadrą oraz możliwościami, typu nowoczesne laboratoria itd. – to jednak nadal brakuje tak naprawdę miejsc pracy, gdzie ci absolwenci mogliby się wykazać swoimi umiejętnościami. Poza tym wiele osób jest też zaskoczonych, że po takich skomplikowanych i trudnych studiach – tak naprawdę nie otrzymuje się uprawnień zawodowych do pracy w np. laboratoriach. Tak jednak jest w przypadku większości kierunków uniwersyteckich – one tylko otwierają przed absolwentami takie możliwości dalszego kształcenia, podejmowania działań, zmierzających do możliwości pracy na konkretnych stanowiskach. Tutaj więc taki absolwent musi się zawsze liczyć z tym, że sama biotechnologia jako wybrany kierunek pięcioletniego kształcenia mu nie wystarczy. Trzeba będzie też podjąć dalsze kształcenie, często będą to studia podyplomowe itd. Biotechnologia jest dziedzina wiedzy, która dostarcza metod i narzędzi do prowadzenia badań genetycznych. Tak więc żywność modyfikowana genetycznie oraz inne tego typu tematy pozostają w kręgu jej zainteresowań. Warto więc mieć to na względzie, wybierając ten profil kształcenia. Trzeba być gotowym na to, ze odpowiednie przygotowanie do tego typu pracy jest bardzo ważne i trzeba mieć świadomość, że na pewno każdy biotechnolog musi się wykazywać chęcią do dalszego kształcenia. Ta praca wymaga precyzji, dokładności, analitycznego myślenia, sumiennego podejścia. Na pewno to także należy uwzględniać, wybierając dla siebie odpowiednie metody i pragnąc się w tej dziedzinie dokształcać. Nastawienie na dalsze kształcenie to na pewno podstawa.

Zostaw odpowiedź