Naukowe artykuły oraz informacje

Biotechnologia – dziedzina niezastąpiona

697

organic-679701_1280Biotechnologia to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele dyscyplin. Generalnie chodzi o wykorzystanie biologicznych procesów w praktyce. Czyli np. do produkcji żywności, leków, materiałów, jak również do udoskonalania produkcji zwierząt, roślin, pasz itd. Poza tym biotechnologia ma także zastosowanie w medycynie i farmacji. Dotyczy więc wszystkich dziedzin, w których można z powodzeniem wykorzystywać procesy biologiczne, w jakimś konkretnym, praktycznym celu. Dlatego tak naprawdę w ostatnich latach mamy do czynienia z tak prężnym rozwojem tej dziedziny. Pojawiają się wciąż to nowe możliwości, które sprawiają, że biotechnologia faktycznie tak prężnie i dynamicznie się rozwija. Na tyle szybko, że trzeba było ją podzielić na różne pod dyscypliny, by faktycznie można było kształcić prawdziwych specjalistów tym kierunku. Już sama ogólna biotechnologia nie jest rozwiązaniem, które faktycznie może przynieść konkretne korzyści. Tutaj na pewno potrzebna jest zmiana i innowacja, potrzebne są nowe pomysły i nowe możliwości, które mogłyby sprawiać, że faktycznie można się specjalizować w tych zadaniach. Dlatego następuje podział tego kierunku. Już sama biotechnologia nie wystarczy, by znaleźć zatrudnienie. Najlepiej jest się specjalizować w konkretnej jej dziedzinie. W technologii żywności, technologii produkcji leków czy materiałów, biotechnologii medycznej, weterynaryjnej, rolniczej itd. Tak naprawdę więc tych możliwości jest sporo. Trzeba też jednak pamiętać, że to może potem utrudniać znalezienie pracy innych branżach – tak już jest ze specjalistycznymi kierunkami. Niby dają one lepsze możliwości, ale z drugiej strony też zawężają te możliwości. Dlatego tak naprawdę tutaj trzeba faktycznie wiedzieć, w jakim kierunku można się rozwijać, by był to rozwój fatyczny, a nie zawężanie sobie możliwości podjęcia zatrudnienia po takim kierunku. Uczelnie obecnie muszą przystosować się do rynku pracy, chwalą się coraz częściej współpracą z różnymi firmami wykorzystującymi procesy biotechnologiczne.

Zostaw odpowiedź